Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

pierot
20:54
7785 1b05

April 27 2020

19:35
0542 7b93
Reposted frommartinini martinini vianuwanda nuwanda
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
pierot
19:34
3884 c5d6 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viamaybeyou maybeyou

April 18 2020

pierot
15:10
0443 7e95
Reposted fromcompromise compromise viainfra-red infra-red
pierot
12:50
6663 7401
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viabachelorette bachelorette
pierot
12:49
8766 9684
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabachelorette bachelorette
pierot
12:44
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa

April 16 2020

pierot
20:48
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamaybeyou maybeyou

April 14 2020

pierot
19:57
9046 dd8f
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viabzium bzium

April 13 2020

pierot
10:03
6183 09c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazzuuoo zzuuoo

April 12 2020

pierot
19:51
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaKabrioletta Kabrioletta
pierot
18:39
6183 09c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazzuuoo zzuuoo

February 28 2020

pierot
17:46

February 27 2020

pierot
23:22

January 22 2020

pierot
18:26
8112 5f28 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoadysta soadysta
pierot
17:16
4254 04b0 500

January 21 2020

pierot
17:04

January 20 2020

pierot
18:46
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasurpriseme surpriseme

January 09 2020

pierot
21:31
Reposted fromFlau Flau viazzuuoo zzuuoo
pierot
20:39
Reposted frombluuu bluuu viaakrew akrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...