Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

pierot
22:01

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
pierot
20:09
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viaclerii clerii

June 18 2017

pierot
11:59

June 17 2017

pierot
10:39
4455 123c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazEveR zEveR
10:39
8473 0658 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viazEveR zEveR

June 15 2017

pierot
21:42
Pora przestać rozmyślać, czas zacząć działać.
— Charlaine Harris "Martwy i nieobecny"
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamisery misery
21:27
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viamisery misery
pierot
19:45
9069 472a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles

June 13 2017

pierot
21:39
0837 a761
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaybeyou maybeyou

June 10 2017

pierot
21:30
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisery misery
pierot
06:14
7378 a435 500
Reposted fromagooola agooola viapalina palina

June 08 2017

pierot
16:21
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viapalina palina

June 07 2017

17:50
5601 3da7 500
pierot
17:37
2786 17e8
Reposted fromseverine severine vialewa lewa
pierot
17:20
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaserplesniowy serplesniowy
pierot
17:19
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaserplesniowy serplesniowy
pierot
17:05
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viaserplesniowy serplesniowy
pierot
17:04
1303 0ce1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
pierot
16:54
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaserplesniowy serplesniowy
pierot
16:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl