Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

pierot
18:34
pierot
18:32
pierot
18:31
3108 1222

November 06 2017

pierot
17:52
5370 ff04 500
Reposted fromnyaako nyaako viaclerii clerii

October 07 2017

pierot
18:57
Reposted fromstrumienpola strumienpola vianuwanda nuwanda
pierot
18:39

September 23 2017

pierot
19:12
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul

September 22 2017

pierot
22:36
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamisery misery

September 17 2017

pierot
12:43

August 28 2017

pierot
19:22

August 25 2017

pierot
19:50

August 22 2017

pierot
21:25
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

August 17 2017

pierot
18:39
3268 6d8c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaakrew akrew

August 15 2017

pierot
16:13
pierot
16:11

August 06 2017

18:58
1963 fb22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapaolcia paolcia
pierot
15:24
4273 a323
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasawanna sawanna
pierot
15:18
3532 ca7a
Reposted fromdailylife dailylife viasawanna sawanna

August 05 2017

pierot
16:38
Na stronie australijskiej izby turystyki użytkownicy mogą zadać każde pytanie. I na każde pytanie znajdzie się odpowiedź:

P: Czy zobaczę kangury na ulicy? (USA)
O: Zależy, ile wypijesz.

P: Chcę przejść się z Perth do Sydney – czy dobrym pomysłem jest iść wzdłuż linii kolejowej? (Szwecja)
O: Oczywiście, to tylko trzy tysiące mil, radzimy zabrać duży zapas wody.

P: Czy w Australii są dostępne bankomaty? Proszę o przesłanie kompletnej listy bankomatów w Brisbane, Caims, Townsville i Hervey Bay. (UK)
O: Prosimy o informację, jaka była przyczyna śmierci twojego ostatniego niewolnika.

P: Bardzo proszę o informacje na temat wyścigów hipopotamów w Australii. (USA)
O: A-FRY-KA – to taki duży trójkątny kontynent na południe od Europy.
AUS-TRA-LIA – to taka duża wyspa na środku Pacyfiku, gdzie nie ma…
Zresztą, nieważne. Tak, wyścigi hipopotamów odbywają się w każdy wtorek w Kings Cross. Przyjdź nago.

P: W którym kierunku jest północ w Autralii? (USA)
O: Stań twarzą na południe i obróć się o 180 stopni. Następnie skontaktuj się z nami po dalsze wskazówki.

P: Czy podróżując do Australii mogę zabrać sztućce? (UK)
O: Po co? Używaj rąk, jak wszyscy tutaj.

P: Proszę o przesłanie mi terminarza występów Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego. (USA)
O: AUS-TRIA – to taki mały, górzysty kraik graniczący z Niemcami i…
Zresztą, nieważne. Wiedeński Chór Chłopięcy występuje w każdy wtorek w Kings Cross, bezpośrednio po wyścigach hipopotamów. Przyjdź nago.

P: Czy w Australii są supermarkety i czy jest w nich dostępne mleko? (Niemcy)
O: Nie, jesteśmy społeczeństwem pokojowo nastawionych wegan i zbieraczy. Mleko jest nielegalne.

P: Proszę o przesłanie mi listy lekarzy dysponujących antidotum na jad grzechotnika. (USA)
O: Grzechotniki żyją w Ameryce, skąd pochodzisz. Wszystkie australijskie węże są niegroźne i mogą być świetnymi zwierzątkami domowymi.

P: Zapomniałem nazwy tego słynnego zwierzęcia żyjącego w Australii. To gatunek misia, który żyje na drzewach. Jak się nazywa? (USA)
O: Zapewne chodzi ci o misia puszczaczka. Ich nazwa wzięła się od ich zwyczaju puszczania się gałęzi, spadania na przechodzących ludzi i wyjadania im mózgów.

P: Bardzo proszę o informację, w których rejonach Tasmanii populacja kobiet jest mniejsza od populacji mężczyzn. (Włochy)
O: Populacja kobiet jest mniejsza od populacji mężczyzn we wszystkich lokalnych klubach gejowskich.

P: Czy w Australii obchodzi się Gwiazdkę? (Francja)
O: Tak, ale tylko w Boże Narodzenie.
Reposted fromkjuik kjuik viatediousuncle tediousuncle
pierot
16:30
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl