Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

pierot
05:32
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakrew akrew
pierot
05:31
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaakrew akrew
pierot
05:28

July 18 2019

pierot
16:26
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakrew akrew

July 17 2019

pierot
17:28
8204 3eca 500
Reposted fromniente niente viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
pierot
16:54
pierot
16:46
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viaakrew akrew
pierot
16:45
1092 4d0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakrew akrew
pierot
16:42
3255 7c47
Reposted fromEtnigos Etnigos viaserplesniowy serplesniowy
pierot
16:36
pierot
16:35
pierot
16:17
Pierwszy pocałunek był obietnicą przyszłości.
— A no był.
pierot
16:15
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viazzuuoo zzuuoo
pierot
16:15
pierot
16:05
pierot
15:25
pierot
15:25
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaakrew akrew

June 22 2019

pierot
12:23
6235 17b8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAnneBonny AnneBonny

June 06 2019

pierot
19:17
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazzuuoo zzuuoo
19:15
6700 9216
Reposted fromLittleJack LittleJack vianuwanda nuwanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl