Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

pierot
21:34

June 26 2017

pierot
21:52
1393 b259

House being House
pierot
20:48
pierot
20:46
Reposted fromshakeme shakeme viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
pierot
19:16
pierot
18:47
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapalina palina

June 25 2017

pierot
20:26
8456 7c9c
pierot
20:26
9686 6870
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viafar-away far-away
pierot
20:13
6709 6b85
Reposted fromusual usual viafar-away far-away
pierot
12:33

June 24 2017

16:15
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaAnneBonny AnneBonny

June 21 2017

pierot
19:40
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii

June 19 2017

pierot
22:02
pierot
22:01

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
pierot
20:09
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viaclerii clerii

June 18 2017

pierot
11:59

June 17 2017

pierot
10:39
4455 123c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazEveR zEveR
10:39
8473 0658 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viazEveR zEveR

June 15 2017

pierot
21:42
Pora przestać rozmyślać, czas zacząć działać.
— Charlaine Harris "Martwy i nieobecny"
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamisery misery
21:27
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl