Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

pierot
20:06
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
19:29
pierot
18:13
pierot
17:29
pierot
17:28
1042 57fb 500
Reposted fromseaweed seaweed viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
pierot
17:28
4123 11c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

June 10 2018

pierot
19:36
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
pierot
19:36
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.

June 08 2018

pierot
20:14
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
pierot
19:38
pierot
19:38

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

June 06 2018

pierot
18:44

June 03 2018

pierot
21:07
pierot
21:05

June 02 2018

pierot
22:13

June 01 2018

pierot
08:55
9487 baa1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme

May 22 2018

pierot
20:59
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viatediousuncle tediousuncle

May 09 2018

pierot
18:16
pierot
18:08
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
pierot
17:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl