Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

pierot
18:50
0342 133d
Reposted fromnexxt nexxt viaszarlotka szarlotka

August 25 2019

pierot
17:57
7174 b5fc
Reposted fromkarahippie karahippie viaserplesniowy serplesniowy
pierot
17:56
pierot
17:54
pierot
17:52
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'

August 06 2019

pierot
21:48
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viapalina palina
pierot
21:46
6478 00f8
Reposted fromlostinspace lostinspace viapalina palina
21:45
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viapalina palina

August 05 2019

pierot
15:06
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaAnneBonny AnneBonny

July 28 2019

pierot
19:13
0993 ba33 500

July 22 2019

pierot
14:04
1092 4d0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme

July 21 2019

pierot
19:04
Reposted frombluuu bluuu vialewa lewa
pierot
19:03
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky vialewa lewa
pierot
19:03
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna vialewa lewa
pierot
17:17
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa
pierot
17:13
pierot
17:11
2699 983f 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaszalony-virus szalony-virus
pierot
17:11
3585 3367
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
pierot
17:00
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viasurpriseme surpriseme
pierot
12:38
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl